در حال بارگذاری ویدیو ...

تندیس نخستین جشنواره روانشناسی مثبت ایران ،چهره اثر گذار تاب آوری کشور ، دانشگاه شهید بهشتی آبان1398

خانه تاب آوری
خانه تاب آوری

اولین جشنواره ملی دستاوردهای روانشناسی مثبت توسط انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران و انجمن علمی روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و با مشارکت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تندیس نخستین جشنواره روانشناسی مثبت ایران ،چهره اثر گذار تاب آوری کشور ، دانشگاه شهید بهشتی آبان1398

0 لایک
0 کامنت

اولین جشنواره ملی دستاوردهای روانشناسی مثبت توسط انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران و انجمن علمی روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و با مشارکت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی