در حال بارگذاری ویدیو ...

اوتیسم خفیف چیه؟|در چه صورتی کودک به عنوان اوتیسم خفیف یا اوتیسم سطح ۱ در نظر گرفته میشود؟

درهم جذاب
درهم جذاب

اختلال طیف اوتیسم که دارای دو دسته علائم: مشکلات ارتباطی و تعامل اجتماعی و رفتارهای کلیشه ای می باشد . در سال‌های اولیه کودکی نمایان می شود و کودکان مبتلا به اوتیسم به لحاظ شدت مشکل و نوع علائمی که نشان می‌دهند در ۳ سطح متفاوت قرار میگیرند:اوتیسم خفیف یا اوتیسم سطح ۱،اوتیسم سطح ۲ یا اوتیسم متوسط و اوتیسم سطح ۳ یا اوتیسم شدید.
هر کدام از این سطوح ویژگی های خاص خودشان را دارند که در این ویدئو ملاک های کودک مبتلا به اوتیسم خفیف یا اوتیسم سطح ۱ را توضیح داده ام:
00:00 مقدمه
00:20 اولین شرط برای اینکه کودک به عنوان اوتیسم خفیف در نظر گرفته شود.
01:19 دومین شرط لازم برای قرارگیری کودک در دسته اوتیسم خفیف.
02:02 سومین ملاک لازم برای بودن در طیف اوتیسم خفیف
04:40 رفتارهایی که از کودک اوتیسم می بینیم.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

اوتیسم خفیف چیه؟|در چه صورتی کودک به عنوان اوتیسم خفیف یا اوتیسم سطح ۱ در نظر گرفته میشود؟

۰ لایک
۰ نظر

اختلال طیف اوتیسم که دارای دو دسته علائم: مشکلات ارتباطی و تعامل اجتماعی و رفتارهای کلیشه ای می باشد . در سال‌های اولیه کودکی نمایان می شود و کودکان مبتلا به اوتیسم به لحاظ شدت مشکل و نوع علائمی که نشان می‌دهند در ۳ سطح متفاوت قرار میگیرند:اوتیسم خفیف یا اوتیسم سطح ۱،اوتیسم سطح ۲ یا اوتیسم متوسط و اوتیسم سطح ۳ یا اوتیسم شدید.
هر کدام از این سطوح ویژگی های خاص خودشان را دارند که در این ویدئو ملاک های کودک مبتلا به اوتیسم خفیف یا اوتیسم سطح ۱ را توضیح داده ام:
00:00 مقدمه
00:20 اولین شرط برای اینکه کودک به عنوان اوتیسم خفیف در نظر گرفته شود.
01:19 دومین شرط لازم برای قرارگیری کودک در دسته اوتیسم خفیف.
02:02 سومین ملاک لازم برای بودن در طیف اوتیسم خفیف
04:40 رفتارهایی که از کودک اوتیسم می بینیم.

آموزش