Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۳,۴۹۶ بازدید

 • .
 • MR sexy jimin ( fucking every think)
 • Mrym
 • ✘amir raya✘ نه آسم نه پاسم یه پسر  با کلاسم✘
 • Shad Show

ilyas yalcintas

✘amir raya✘ نه آسم نه پاسم یه پسر  با کلاسم✘
✘amir raya✘ نه آسم نه پاسم یه پسر با کلاسم✘
منتشر شده در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۵

می‌خواهم که تو را باور کنم، باور کنم
همه چیز را از اول تعریف کن
اگر زمانی هم مرا خیلی دوست داشتی، اکنون رفتنی هستی
اینطوره؟ تو در فکر من یک دروغگو هستی
اگر زیاد هم دوستم داشته باشی، باز هم رفتنی هستی
اینطوره؟ تو در فکر من یک دروغگو هستی

عشقم، بگو
این چه نوع خداحافظی‌ای است؟
این چه نوع دروغی است؟
تو یک دروغگوی دیگر هستی، زندگی و عمرم را از من گرفتی