Skip to main content
نماوا
۸۵ بازدید

اثرات تلویزیون بر رابطه زناشویی و رفع آن

آگاه باشیم
آگاه باشیم
منتشر شده در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

زن به خانه می آید و مرد را می بیند که نشسته است و تلویزیون تماشا می کند. زن از مرد می پرسد که چه چیزی تماشا می کند و مرد پاسخ خاصی نمی دهد. زن به اتاق می رود و منتظر می ماند که همسرش بیاید اما مرد همچنان پای تلویزیون نشسته و هیچ اعتنایی به زن ندارد!
ادامه این مطلب را از طریق لینک زیر بخوانید:
https://goo.gl/gZ1zgt