در حال بارگذاری ویدیو ...

ترکیب جالب کود pk-nz (روی-فسفر-پتاسیم)

javane ban
javane ban

قش عناصر روی، پتاسیم و فسفر در درختان میوه جهت بهره مندی از محصولی با کیفیت و مرغوب بسیار حیاتی می باشد. اگر کشاورزان از یک برنامه کوددهی مناسب درختان میوه که شامل عناصر ضروری همچون روی، پتاسیم و فسفر باشد، استفاده کنند علاوه بر اینکه نیاز گیاه به مواد مغزی تأمین می شود، میزان مقاومت گیاه در برابر ابتلاء به آفات و بیماری نیز افزایش می یابد. بخاطر اهمیت سه عنصر روی، پتاسیم و فسفر کود pk-zn این سه عنصر را در قالب یک کود ترکیب کرده است. قاعدتا ترکیب این سه عنصر تاثیر مهم بر کیفیت محصول درختان میوه می گذارد. برای مطالعه بیشتر تأثیر عناصر روی، پتاسیم و فسفر بر درختان میوه، بر روی لینک زیر کلیک کنید.
https://javaneban.ir/zinc-potassium-phosphorus/
سایت نارنج اسپادانا
https://narenjspadana.ir/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ترکیب جالب کود pk-nz (روی-فسفر-پتاسیم)

۰ لایک
۰ نظر

قش عناصر روی، پتاسیم و فسفر در درختان میوه جهت بهره مندی از محصولی با کیفیت و مرغوب بسیار حیاتی می باشد. اگر کشاورزان از یک برنامه کوددهی مناسب درختان میوه که شامل عناصر ضروری همچون روی، پتاسیم و فسفر باشد، استفاده کنند علاوه بر اینکه نیاز گیاه به مواد مغزی تأمین می شود، میزان مقاومت گیاه در برابر ابتلاء به آفات و بیماری نیز افزایش می یابد. بخاطر اهمیت سه عنصر روی، پتاسیم و فسفر کود pk-zn این سه عنصر را در قالب یک کود ترکیب کرده است. قاعدتا ترکیب این سه عنصر تاثیر مهم بر کیفیت محصول درختان میوه می گذارد. برای مطالعه بیشتر تأثیر عناصر روی، پتاسیم و فسفر بر درختان میوه، بر روی لینک زیر کلیک کنید.
https://javaneban.ir/zinc-potassium-phosphorus/
سایت نارنج اسپادانا
https://narenjspadana.ir/