در حال بارگذاری ویدیو ...

تاکسی سلامت (The HealthCab)

موبنا
کانال تایید شده موبنا

بمیاری کووید-19 در سطح جهانی نقاط ضعف مختلفی را در سیستم های پزشکی و خدمات درمانی نشان داده و اینجاست که تاکسی سلامت وارد می شود. این یک مدل مفهومی است که توسط طراحان هلندی برای به چالش کشین مدل های فعلی ارائه خدمات و مراقبت درمانی ارائه شده است. تاکسی سلامت به عنوان یک سرویس خودمختار امکان حذف سفر بین خانه و مطب پزشک برای تشخیص بیماری و دریافت درمان را ارائه می کند.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال