در حال بارگذاری ویدیو ...

فکت؟

۳۲ نظر گزارش تخلف
†-
†-

عشق ترسناک نیست این شکسته شدنه ترسناکش میکنه!
عشق کشنده نیست ...ولی میکشه! منطقیه نه؟
اون یه نفرینه شیرینه
ولی چه میشه کرد نفرینا منبع ترسن هوم؟
حیح!
عشق و تو عاشقانه های زوجا خلاصه نکنید!
خیلی رفاقتا هم هستن همدیگرو خیلی دوست دارن!

یکی بیاد بگه امروز چمه....مزخرف میگم ناموسن؟.... هعب

نظرات (۳۲)

Loading...

توضیحات

فکت؟

۱۸ لایک
۳۲ نظر

عشق ترسناک نیست این شکسته شدنه ترسناکش میکنه!
عشق کشنده نیست ...ولی میکشه! منطقیه نه؟
اون یه نفرینه شیرینه
ولی چه میشه کرد نفرینا منبع ترسن هوم؟
حیح!
عشق و تو عاشقانه های زوجا خلاصه نکنید!
خیلی رفاقتا هم هستن همدیگرو خیلی دوست دارن!

یکی بیاد بگه امروز چمه....مزخرف میگم ناموسن؟.... هعب