در حال بارگذاری ویدیو ...

تجربه دورکاری در آدانیک

آدانیک
آدانیک

در روزهای پاندمی کرونا، بسیاری از شرکت‌ها،مؤسسات، سازمان‌ها و ... شکل جدیدی از همکاری را تجربه کردند. دورکاری راه حلی جهانی بود که باعث تحول در شکل کار کردن شد و مسئله‌ی الزام حضور فیزیکی را به خوبی حل کرد.
آدانیک نیز از این فرصت پیش آمده بهره برد تا به کمک دورکاری، شیوه‌ی تازه‌ای را برای تعامل و همفکری در پیش بگیرد.
در این ویدیو همکاران آدانیک از تجربه‌ی دورکاری در سال‌های اخیر می‌گویند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تجربه دورکاری در آدانیک

0 لایک
0 کامنت

در روزهای پاندمی کرونا، بسیاری از شرکت‌ها،مؤسسات، سازمان‌ها و ... شکل جدیدی از همکاری را تجربه کردند. دورکاری راه حلی جهانی بود که باعث تحول در شکل کار کردن شد و مسئله‌ی الزام حضور فیزیکی را به خوبی حل کرد.
آدانیک نیز از این فرصت پیش آمده بهره برد تا به کمک دورکاری، شیوه‌ی تازه‌ای را برای تعامل و همفکری در پیش بگیرد.
در این ویدیو همکاران آدانیک از تجربه‌ی دورکاری در سال‌های اخیر می‌گویند.

آموزش