Skip to main content
برنامه استعلام خلافی
۱۲۷ بازدید

شجریان و مردم

از چیزایی که دوست دارم
از چیزایی که دوست دارم
منتشر شده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶

سخنان استاد محمدرضا شجریان در مورد اعتراضات مردمی