Skip to main content
تک بلیط
۲,۳۷۰ بازدید

  • بسته شد خواستی رد بزن
  • I don't need an excuse just I must win
  • معلومات زمین شناسی | INFO GEOLOGY

ماده‌ای با قابلیت تغییر ساختار مولکولی

حسین
حسین
منتشر شده در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۷

دانشمندان موفق به ساخت ماده‌ای شدند که می‌تواند شکل مولکولی مواد خود را تغییر دهد. هنگامی که این ماده حرارت ببیند، کریستال مایع موجود در آن تغییر حالت داده و پس از آن شکل ماده نیز تغییر می‌کند اما پس از خنک شدن، دوباره به حالت اولیه بازمی‌گردد.