Skip to main content
نماوا
۸۶ بازدید

قدرت موشکی اول منطقه - یکی بزنند ده تا می خورند

علی پیام
علی پیام
منتشر شده در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۸

ایران امروز به قدرت موشکی اول منطقه تبدیل شده است. شهر تهران زیر آتش دشمن می سوخت - ما موشک نداشتیم