Skip to main content
تک بلیط
۸۸ بازدید

آزادی بیان به سبک امریکایی

دانش و حقیقت با چاشنی افشا
دانش و حقیقت با چاشنی افشا
منتشر شده در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

در این ویدئو سخنان جیمز ترافیکنت سناتور ایالت اوهایو آمریکا را مشاهده خواهید نمود.
ایشان به دلیل این حقیقت گویی و افشایی نظام اسرائیل و صهیونیسم با اتهامات واهی همچون گرفتن رشوه و تخلف مالیاتی از سنا اخراج و به زندان انداخته شد و پس از آزادی در یک سانخه ساختگی کشته شد / http://m-barani.com/post/31