در حال بارگذاری ویدیو ...

24- بانک و ربا

علی مظفری
علی مظفری

در این پویا نمایی تاریخچه شکل گیری بانک و فرآیند کاری آن ( ربا) نشان داده می شود.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال