Skip to main content
زولا
۴۳ بازدید

تیپ شخصیتی نویسنده

نشر نوآوران سینا
نشر نوآوران سینا
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

یک سری از ویژگیهای شخصیتی درافراد مشخص تر است تیپ 5 در آناگرام مستعد تر هستند و بدنبال کسب علم و دانش هستند و همیشه می خواهند علم را به حد کمال رسانده و منتشر کنند و کمال گرایی مانع به انجام رسیدن کارها می گردد.
حسن نوشتن کتاب این است وقتی بازخورد مثبت از خوانندگان می گیرید انگیزه قوی تری ایجاد شده و کتابهای دیگر را می نویسیم.