در حال بارگذاری ویدیو ...

دستگاه چوب خردکن

۰ نظر گزارش تخلف
daniyal co
daniyal co

شرکت توسعه فناوری دانیال سازنده دستگاه های چوب خردکن چوب پودرکن
09198094765
09197291803
در بهره برداری از درختان جنگل حدود 30 % در) بعضی موارد بیشتر(از اجزای درختان مقطوعه به عنوان شاخه های قطع شده در محل برش جمع آوری و به عنوان ضایعات تلقی میشود. همچنین هرس درختان به لحاظ آرایش، تقویت و افزایش باروری در سطح باغها و فضای سبز منجر به باقی ماندن سرشاخه های بسیاری خواهد شد.
کاربرد چوب و تکامل صنایع چوبی به خصوص تفکر استفاده از سرشاخه ها و ضایعات چوبی حاصل از قطع درختان همچنین محدودیت استفاده از منابع جنگل به لحاظ برداشت بی رویه و بیش از حد درختان جنگل برای مصارف مختلف، انسان را بر آن داشت تا از تمام اجزاء درخت بهره برداری نماید. این امر از اواخر قرن نوزدهم همگام با پیشرفت سایر صنایع با ساخت و اختراع انواع ماشینها و دستگاه های وابسته به صنایع چوب آغاز شد.
آنچه که در اینجا مورد تأکید است "به کار بردن، استفاده صحیح و بهینه از تمام اجزا درختان میباشد" به خصوص روند نسبتاً غیر اقتصادی، نادرست و اتلاف منابع بسیار قابل توجه از چوبهای باقی مانده از قطع درختان جنگل، هرس باغها و درختان موجود در فضای سبز موجب خسارتهای قابل توجهی به اقتصاد کشور و محیط زیست شده است. پس در راستای حفظ منابع طبیعی و استفاده بهینه از این ثروت ملی تلاش دو چندان باید نمود مضاف بر اینکه ایجاد صنایع وابسته به چوب علاوه بر اشتغالزایی و ارزش افزودهی حاصل از صنایع بدون وابستگی به خارج از کشور و وجود مواد اولیه فراوان در داخل ) سرشاخه های قطع شده ( موجب جلوگیری از آلودگی محیط زیست نیز میشود.
به ماشین ساخته شده برای تبدیل ضایعات چوبی، بقایای زراعی و سرشاخه های حاصل از هرس درختان به ماده قابل استفاده در صنایع چوبی مورد نظر چوبهای مرکب، کاغذ سازی، نئوپان و .... ماشین خردکن چوب اطلاق میشود. به لحاظ وجود منابع غنی چوب در جنگلهای شمال کشور اولین چوب خردکن ها برای استفاده در کارخانه های تأسیس شده در آن منطقه به کشور وارد شدند.
هدف، توسعه و بهینه سازی دستگاهی است که با توجه به شرایط اقلیمی جنگلهای ایران، نیاز باغها و فضای سبز شهرها، سطح اقتصادی، آگاهی های فنی و پراکندگی ضایعات چوبی قابلیت های زیر را داشته باشد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

دستگاه چوب خردکن

۰ لایک
۰ نظر

شرکت توسعه فناوری دانیال سازنده دستگاه های چوب خردکن چوب پودرکن
09198094765
09197291803
در بهره برداری از درختان جنگل حدود 30 % در) بعضی موارد بیشتر(از اجزای درختان مقطوعه به عنوان شاخه های قطع شده در محل برش جمع آوری و به عنوان ضایعات تلقی میشود. همچنین هرس درختان به لحاظ آرایش، تقویت و افزایش باروری در سطح باغها و فضای سبز منجر به باقی ماندن سرشاخه های بسیاری خواهد شد.
کاربرد چوب و تکامل صنایع چوبی به خصوص تفکر استفاده از سرشاخه ها و ضایعات چوبی حاصل از قطع درختان همچنین محدودیت استفاده از منابع جنگل به لحاظ برداشت بی رویه و بیش از حد درختان جنگل برای مصارف مختلف، انسان را بر آن داشت تا از تمام اجزاء درخت بهره برداری نماید. این امر از اواخر قرن نوزدهم همگام با پیشرفت سایر صنایع با ساخت و اختراع انواع ماشینها و دستگاه های وابسته به صنایع چوب آغاز شد.
آنچه که در اینجا مورد تأکید است "به کار بردن، استفاده صحیح و بهینه از تمام اجزا درختان میباشد" به خصوص روند نسبتاً غیر اقتصادی، نادرست و اتلاف منابع بسیار قابل توجه از چوبهای باقی مانده از قطع درختان جنگل، هرس باغها و درختان موجود در فضای سبز موجب خسارتهای قابل توجهی به اقتصاد کشور و محیط زیست شده است. پس در راستای حفظ منابع طبیعی و استفاده بهینه از این ثروت ملی تلاش دو چندان باید نمود مضاف بر اینکه ایجاد صنایع وابسته به چوب علاوه بر اشتغالزایی و ارزش افزودهی حاصل از صنایع بدون وابستگی به خارج از کشور و وجود مواد اولیه فراوان در داخل ) سرشاخه های قطع شده ( موجب جلوگیری از آلودگی محیط زیست نیز میشود.
به ماشین ساخته شده برای تبدیل ضایعات چوبی، بقایای زراعی و سرشاخه های حاصل از هرس درختان به ماده قابل استفاده در صنایع چوبی مورد نظر چوبهای مرکب، کاغذ سازی، نئوپان و .... ماشین خردکن چوب اطلاق میشود. به لحاظ وجود منابع غنی چوب در جنگلهای شمال کشور اولین چوب خردکن ها برای استفاده در کارخانه های تأسیس شده در آن منطقه به کشور وارد شدند.
هدف، توسعه و بهینه سازی دستگاهی است که با توجه به شرایط اقلیمی جنگلهای ایران، نیاز باغها و فضای سبز شهرها، سطح اقتصادی، آگاهی های فنی و پراکندگی ضایعات چوبی قابلیت های زیر را داشته باشد.

علم و فن آوری