در حال بارگذاری ویدیو ...

نوجوان با معجزه از برخورد مرگبار با صفحه فلزی نجات یافت!

جریان نو
جریان نو

در یک اتفاق هولناک، حین طوفان شدید، یک صفحه فلزی از سقف جدا شده و به سمت یک نوجوان حاضر در محل پرتاب شد. خوشبختانه این نوجوان چند لحظه قبل از برخورد از جایش بلند شده و از مرگ حتمی نجات یافت.

این حادثه تلنگری به همه ما است که در شرایط جوی نامساعد و طوفانی، تا حد امکان از مکان‌های ناامن و پرخطر دور باشیم تا شاهد چنین اتفاقات ناگواری نباشیم.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نوجوان با معجزه از برخورد مرگبار با صفحه فلزی نجات یافت!

۰ لایک
۰ نظر

در یک اتفاق هولناک، حین طوفان شدید، یک صفحه فلزی از سقف جدا شده و به سمت یک نوجوان حاضر در محل پرتاب شد. خوشبختانه این نوجوان چند لحظه قبل از برخورد از جایش بلند شده و از مرگ حتمی نجات یافت.

این حادثه تلنگری به همه ما است که در شرایط جوی نامساعد و طوفانی، تا حد امکان از مکان‌های ناامن و پرخطر دور باشیم تا شاهد چنین اتفاقات ناگواری نباشیم.

اخبار و سیاست