در حال بارگذاری ویدیو ...

رانندگی در برف سنگین سوییس

Takin
Takin

رانندگی در برف سنگین سوییس
چگونه در برف و یخبندان رانندگی کنیم؟
در هنگام رانندگی در برف و یخ از نور پایین برای نتیجه بهتر در دید استفاده کنید.
به مسیر دقت کنید و تا حد امکان از خطوط وسط و کناره جاده استفاده کرده و ماشین را در مسیر درست قرار دهید.
با سرعت ثابت رانندگی و کمتر از جاده های خشک رانندگی کنید.
در پیچ ها به آرامی و با دقت بیشتر رانندگی کنید و فرمان ماشین را به سرعت نچرخانید.
از ترمز ناگهانی یا گردش ناگهانی بپرهیزید.
پای خود را بسیار بر روی پدال گاز فشار ندهید یا به سرعت تغییر سرعت ندهید
https://t.ly/HM3O

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

رانندگی در برف سنگین سوییس

۱ لایک
۰ نظر

رانندگی در برف سنگین سوییس
چگونه در برف و یخبندان رانندگی کنیم؟
در هنگام رانندگی در برف و یخ از نور پایین برای نتیجه بهتر در دید استفاده کنید.
به مسیر دقت کنید و تا حد امکان از خطوط وسط و کناره جاده استفاده کرده و ماشین را در مسیر درست قرار دهید.
با سرعت ثابت رانندگی و کمتر از جاده های خشک رانندگی کنید.
در پیچ ها به آرامی و با دقت بیشتر رانندگی کنید و فرمان ماشین را به سرعت نچرخانید.
از ترمز ناگهانی یا گردش ناگهانی بپرهیزید.
پای خود را بسیار بر روی پدال گاز فشار ندهید یا به سرعت تغییر سرعت ندهید
https://t.ly/HM3O

آموزش