Skip to main content
بلک میرور
۸۱ بازدید

غصب صندوق رای در دانشگاه کردستان توسط مدیر پشتیبانی معاونت فرهنگی در شب افتتاحیه کنگره مشاهیر کرد

اخبار کردستان
اخبار کردستان
منتشر شده در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۸

آیا چنین مسئولی که آبروی مردم و دانشجویان کُرد را برده است، صلاحیت برنامه‌ریزی در چنین برنامه‌ای را دارد؟
غصب صندوق انتخابات تشکل جامعه اسلامی دانشگاه کردستان توسط این مسئول شاهدیست بر ناکارآمدی دولت لیبرال و مسئولین بی تعهد غرب پرست و کدخداپرست.
منبع: کرد تودی