Skip to main content
تک بلیط
۴۴ بازدید

کارگاه آموزشی عکاسی در سفر-قسمت دوم

نگاه شاپ
نگاه شاپ
منتشر شده در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۷

عکاسی سفر ژانری از عکاسی است،که ممکن است مستندسازی یک منظره،منطقه،مردم،فرهنگ ها،آداب و رسوم و تاریخ باشد.
مدرس : صفا پیرشیری
برگزارکننده : مجموعه نگاه شاپ
عکاسی سفر ژانری از عکاسی https://www.negahshop.com/