در حال بارگذاری ویدیو ...

0 تا 100 طراحی تیرهای کامپوزیت +ترسیم نقشه های اجرایی

مهندس سعیدمحمودی
مهندس سعیدمحمودی

من مهندس سعیدمحمودی در این آموزش موارد زیر رو بهتون آموزش دادم:1-آموزش تیر ریزی و پخش بار شطرنجی 2-معرفی مقاطع تیرهای کامپوزیت و ساختن لیست خودکار 3-انجام تنظیمات و مدلسازی تیرهای کامپوزیت 4-مفصلی کردن تیرهای کامپوزیت 5-طراحی تیرهای کامپوزیت و اختصاص ترکیبات بارگذاری به این تیرها 6-کنترل کفایت مقاطع کامپوزیت 7-بررسی نقشه های اجرایی مقاطع کامپوزیت

**بزرگترین مرجع حرفه ای انجام پروژه های**
- فولاد
-بتن
-ترسیم حرفه ای نقشه های اجرایی طبق خروجی ETABS و SAFE

ثبت سفارش با شماره واتس اپ (09022388700 مهندس سعیدمحمودی)

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

0 تا 100 طراحی تیرهای کامپوزیت +ترسیم نقشه های اجرایی

۰ لایک
۰ نظر

من مهندس سعیدمحمودی در این آموزش موارد زیر رو بهتون آموزش دادم:1-آموزش تیر ریزی و پخش بار شطرنجی 2-معرفی مقاطع تیرهای کامپوزیت و ساختن لیست خودکار 3-انجام تنظیمات و مدلسازی تیرهای کامپوزیت 4-مفصلی کردن تیرهای کامپوزیت 5-طراحی تیرهای کامپوزیت و اختصاص ترکیبات بارگذاری به این تیرها 6-کنترل کفایت مقاطع کامپوزیت 7-بررسی نقشه های اجرایی مقاطع کامپوزیت

**بزرگترین مرجع حرفه ای انجام پروژه های**
- فولاد
-بتن
-ترسیم حرفه ای نقشه های اجرایی طبق خروجی ETABS و SAFE

ثبت سفارش با شماره واتس اپ (09022388700 مهندس سعیدمحمودی)

آموزش