در حال بارگذاری ویدیو ...

تحلیل الکتریکی حرارتی یک فیوز در ABAQUS

آباکوس فایل
آباکوس فایل

دریافت رایگان آموزش : abaqusfile.ir/a1230
یکی از مسایلی که در گذشته کمتر به شبیه‌سازی آن اهمیت داده می شد مسایل الکتریکی بود. در این مساله یک فیوز را تحت بار الکتریکی قرار داده و مقدار تغییر دما را در آن اندازه گیری خواهیم کرد
1- در این مساله از هندسه پیش ساخته برای فیوز استفاده شده
2- و از ماژول های اینتراکشن و لود برای اعمال شرایط مرزی و اولیه استفاده شده است

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تحلیل الکتریکی حرارتی یک فیوز در ABAQUS

۰ لایک
۰ نظر

دریافت رایگان آموزش : abaqusfile.ir/a1230
یکی از مسایلی که در گذشته کمتر به شبیه‌سازی آن اهمیت داده می شد مسایل الکتریکی بود. در این مساله یک فیوز را تحت بار الکتریکی قرار داده و مقدار تغییر دما را در آن اندازه گیری خواهیم کرد
1- در این مساله از هندسه پیش ساخته برای فیوز استفاده شده
2- و از ماژول های اینتراکشن و لود برای اعمال شرایط مرزی و اولیه استفاده شده است

آموزش