Skip to main content
۲۴۰ بازدید

  • «فـــــرمانده مـــــن»
  • ♡Hani♡
  • سیدحامد۷۲ (پازل ظهور در حال تکمیل است. اندکی صبر سحر نزدیک است.) (#آتش_به_اختیار)
  • 국방 손

رخنه فرهنگی

امین ثقفی
امین ثقفی
منتشر شده در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۵

مسئولان فرهنگی باید مراقب رخنه فرهنگی باشند