در حال بارگذاری ویدیو ...

وزوز گوش

کلینیک شنوایی و تجویز سمعک نجوا
کلینیک شنوایی و تجویز سمعک نجوا

وزوز گوش به صدایی شبیه به سوت، غرش، زمزمه و دیگر صداها شبیه می باشد. از مهمترین دلایل وزوز گوش کم شنوایی می باشد که در صورت درمان یا جبران کم شنوایی می توانیم وزوز گوش را کاهش یا قطع کنیم.
کلینیک شنوایی و سمعک نجوا
02188343584

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

وزوز گوش

۰ لایک
۰ نظر

وزوز گوش به صدایی شبیه به سوت، غرش، زمزمه و دیگر صداها شبیه می باشد. از مهمترین دلایل وزوز گوش کم شنوایی می باشد که در صورت درمان یا جبران کم شنوایی می توانیم وزوز گوش را کاهش یا قطع کنیم.
کلینیک شنوایی و سمعک نجوا
02188343584

آموزش