در حال بارگذاری ویدیو ...

قوانین چگونه درخواست کردن

تندخوانی
تندخوانی

قوانین درخواست، را بیاموزید که انسان های موفق از این قوانین بخوبی استفاده می کنند.

برگرفته از کتاب "محرک موفقیت"
جهت تهیه این کتاب:
BOOKSU.BLOGFA.COM

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.
توضیحات

قوانین چگونه درخواست کردن

0 لایک
75 بازدید
0 کامنت

قوانین درخواست، را بیاموزید که انسان های موفق از این قوانین بخوبی استفاده می کنند.

برگرفته از کتاب "محرک موفقیت"
جهت تهیه این کتاب:
BOOKSU.BLOGFA.COM

آموزش