Skip to main content
علی بابا
۴,۰۶۶ بازدید

  • yasi-army-l
  • Klipix | کلیپیکس
  • 00:00
  • behnaz

چگونه از خستگی چشم ها هنگام کار با کامپیوتر جلوگیری کنیم ؟

Klipix | کلیپیکس
Klipix | کلیپیکس
منتشر شده در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۸

استفاده از قانون 20-20-20، هنگامی که در حال کار با کامپیوتر هستید چشم خود را به مدت حداقل 20 ثانیه با نگاه کردن به چیزی که در فاصله ی20 فوتی (6.1 متری) شما قرار دارد، استراحت دهید، سپس استفاده از کامپیوتر به مدت 20دقیقه در عدم خستگی چشم موثر است مثلا اگر در نزدیکی شما یک پنجره وجود دارد با نگاه کردن به فضای بیرون پنجره، از خستگی چشم خود جلوگیری کنید .