Skip to main content
تک بلیط
۱,۲۱۶ بازدید

  • mosii

مهر مادری در حیات وحش هم حکمفرماست

عماد
عماد
منتشر شده در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۶

شیرهای ماده در دامن طبیعت همواره مسئول شکار برای تامین نیازهای خانواده هستند اما ظاهرا اینبار مهر مادری این شیر ماده که در جستجوی خوراک برای خانواده بود گل کرده و نه تنها از خیر جان این گوساله تازه دنیا آمده گذشته بلکه به نوعی آن را از دیگر ماده شیرها نیز محافظت می‌کند