Skip to main content
علی بابا
۲۱۰ بازدید

گردوشکن دستی آهنی

هادی بشارتی
هادی بشارتی
منتشر شده در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

گردو شکن آپارتمانی قابل اسفاده در آپارتمانها و کارگاههای کوچک شخصی فاقد صدای چکش کاری بادام شکن فندق شکن پسته شکن ساده و بادوام