Skip to main content
زولا
۴,۰۲۹ بازدید

  • World of peace ✞

دروغهای بی شرمانه ی باشگاه خبرنگاران درباره مایکل جکسون

ghazaal
ghazaal
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۱

باشگاه خبرنگاران جوان که هر دفعه روز به روز به تعداد مطالب دروغ و شایعات مضحکش اضافه میشه، این دفعه بر روی مایکل جکسون کلیک کرده و با بی شرمی تمام سه مطلب دروغ و کذب رو درباره ی این شخصیت منتشر کرده. باشگاه خبرنگاران که ادعا می کنه منابعش درست و موثق اند، در این مستند اثبات میشه که واقعا منابعش تا چه حد قابل اعتماد اند و اگر منابعشون درست و موثق بود، چرا سایت منابعشون در ایران فیلتره؟!! اونها قسم خوردن خبر دروغ نشر ندن... اون وقت...