در حال بارگذاری ویدیو ...

نبرد نفس گیر شیر نگون بخت در محاصره با ۳۰ کفتار

vaghtesobh websitte
vaghtesobh websitte

ویدئوی جالبی از حمله دست جمعی کفتارها به یک شیر منتشر شده است.

به گزارش وقت صبح، در این ویدئو یک شیر در محاصره کفتارها گرفتار می‌شود و یک تنه با ۳۰ کفتار به نبرد می‌پردازد.

شیر یکی از کفتارها را به شدت مجروح کرد و پس از آن، دسته او را محاصره کردند و شروع به پارس کردن و تهدید او کردند.

این لحظه حماسی است که یک شیر تنها در کنار یک تور سافاری با ۳۰ کفتار مبارزه کرد. رابرت سوبرپنا در حال رانندگی در پارک ملی و ذخیره گاه ماسایی مارا کنیا بود که این اتفاق را از نزدیک مشاهده کرد.

شیر نر در محاصره کفتارها در حالی که به حمله خود ادامه می‌داد، دیگر کفتارها او را از پشت هدف قرار می‌دادند تا سعی کنند از حمله بی‌امان جلوگیری کنند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نبرد نفس گیر شیر نگون بخت در محاصره با ۳۰ کفتار

۰ لایک
۰ نظر

ویدئوی جالبی از حمله دست جمعی کفتارها به یک شیر منتشر شده است.

به گزارش وقت صبح، در این ویدئو یک شیر در محاصره کفتارها گرفتار می‌شود و یک تنه با ۳۰ کفتار به نبرد می‌پردازد.

شیر یکی از کفتارها را به شدت مجروح کرد و پس از آن، دسته او را محاصره کردند و شروع به پارس کردن و تهدید او کردند.

این لحظه حماسی است که یک شیر تنها در کنار یک تور سافاری با ۳۰ کفتار مبارزه کرد. رابرت سوبرپنا در حال رانندگی در پارک ملی و ذخیره گاه ماسایی مارا کنیا بود که این اتفاق را از نزدیک مشاهده کرد.

شیر نر در محاصره کفتارها در حالی که به حمله خود ادامه می‌داد، دیگر کفتارها او را از پشت هدف قرار می‌دادند تا سعی کنند از حمله بی‌امان جلوگیری کنند.