Skip to main content
۱۹۹ بازدید

  • حسین ترابی
  • keishin

زدن توپ در این بازی

حسین ترابی
حسین ترابی
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴

این فرد در بازی بیسبال ابدا جدیدی انجام داده به این صورت که با گذاشتن تورهای فلزی توپ زده شده توسط وی به میسرهای اطراف منحرف و در نهایت به وی بر می گردد.
کانال ما:http://www.namasha.com/sky
سایت ما:www.sky.ts7.ir