Skip to main content
۱۹۰ بازدید

  • حسین ترابی
  • keishin

زدن توپ در این بازی

حسین ترابی
حسین ترابی
منتشر شده در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۳

این فرد در بازی بیسبال ابدا جدیدی انجام داده به این صورت که با گذاشتن تورهای فلزی توپ زده شده توسط وی به میسرهای اطراف منحرف و در نهایت به وی بر می گردد.
کانال ما:http://www.namasha.com/sky
سایت ما:www.sky.ts7.ir