در حال بارگذاری ویدیو ...

شبیه‌سازی فرایند نورد یک تیر با مقطع I شکل در ABAQUS

آباکوس فایل
آباکوس فایل

دریافت رایگان آموزش : abaqusfile.ir/a1222
فرایند نورد یا rolling یکی از فرایندهای شکل‌دهی ست که معمولا با تغییر شکل زیادی همراه است. برای شبیه‌سازی این فرایند از استپ‌های دینامیکی استفاده شده و غلتک یا غلتک‌های شکل‌دهنده به صورت صلب شبیه‌سازی خواهند شد.
1- این مساله به صورت دینامیکی شبیه‌سازی شده و غلتک ها به صورت Analytical rigid مدل شده‌اند.
2- همچنین به دلیل تغییر شکل‌های بزرگ از تکنیک مش ALE استفاده شده
3- در این مساله با فرایند نورد به صورت متقارن آشنا خواهید شد

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

شبیه‌سازی فرایند نورد یک تیر با مقطع I شکل در ABAQUS

۰ لایک
۰ نظر

دریافت رایگان آموزش : abaqusfile.ir/a1222
فرایند نورد یا rolling یکی از فرایندهای شکل‌دهی ست که معمولا با تغییر شکل زیادی همراه است. برای شبیه‌سازی این فرایند از استپ‌های دینامیکی استفاده شده و غلتک یا غلتک‌های شکل‌دهنده به صورت صلب شبیه‌سازی خواهند شد.
1- این مساله به صورت دینامیکی شبیه‌سازی شده و غلتک ها به صورت Analytical rigid مدل شده‌اند.
2- همچنین به دلیل تغییر شکل‌های بزرگ از تکنیک مش ALE استفاده شده
3- در این مساله با فرایند نورد به صورت متقارن آشنا خواهید شد

آموزش