Skip to main content
۵,۰۲۸ بازدید

  • تابش

دامپزشک یوزپلنگ‌های ایرانی: حال محیط زیست بد و حال یوزپلنگ‌ها بدتر است

الهام
الهام
منتشر شده در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

یوزپلنگ های ایران حالشان خوب نیست. طی چند سال گذشته شمارشان کاهش یافته و همین تعداد کم هم در معرض خطر انقراض هستند. خشکسالی و کم شدن شکار باعث شده که مجبور بشوند برای یافتن غذا قلمروی خود را به جاهای دیگر بسط بدهند و جانشان بیشتر به خطر می افتد.