در حال بارگذاری ویدیو ...

22 تیر

موبایل آباد
موبایل آباد

روی موج موبایل آباد به دنیای شگفت انگیز تکنولوژی که هر روز در حال پیشرفت است٬ قدم بگذارید
روی موج موبایل آباد٬اخبار جدید تکنولوژی را هر روز در ویژه برنامه خبر شصت ثانیه منتشر می کند

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

22 تیر

۰ لایک
۰ نظر

روی موج موبایل آباد به دنیای شگفت انگیز تکنولوژی که هر روز در حال پیشرفت است٬ قدم بگذارید
روی موج موبایل آباد٬اخبار جدید تکنولوژی را هر روز در ویژه برنامه خبر شصت ثانیه منتشر می کند