Skip to main content
کرفس
۲۱۵ بازدید

آموزش حرکت پرس شانه دمبل نشسته روی نیمکت پشتی دار Seated Dumbbell Press

تمرینو
کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۷ فروردین ۱۳۹۶

آموزش حرکت پرس شانه دمبل نشسته روی نیمکت پشتی دار Seated Dumbbell Press
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید.
www.tamrino.ir
من با افتخار یک بدنسازم