Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۲۷۵ بازدید

آموزش حرکت پرس شانه دمبل نشسته روی نیمکت پشتی دار Seated Dumbbell Press

تمرینو
کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۷ فروردین ۱۳۹۶

آموزش حرکت پرس شانه دمبل نشسته روی نیمکت پشتی دار Seated Dumbbell Press
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید.
www.tamrino.ir
من با افتخار یک بدنسازم