Skip to main content
تک بلیط
۹۵ بازدید

ربات نابودگر

قنبری
قنبری
منتشر شده در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۵

این ربات با داشتن دو بازو در جلو و عقب چنانچه سرنگون شود میتواند دوباره به حالت اول بازگردد و همچنین با بازوهای خود توانایی سرنگون کردن دیگر ربات ها را دارد