در حال بارگذاری ویدیو ...

لغت های اساسی انگلیسی به فارسی با ترجمه مثال تلفظ و توضیح | 36 | لغت Get

۱ نظر گزارش تخلف
انگلیسی مثل آب خوردن
کانال تایید شده انگلیسی مثل آب خوردن

کانال یوتوب انگلیسی مثل آب خوردن: شامل صدها ویدیو درس رایگان آموزشی
https://www.youtube.com/abcxyzir

نظرات (۱)

Loading...

توضیحات

لغت های اساسی انگلیسی به فارسی با ترجمه مثال تلفظ و توضیح | 36 | لغت Get

۳ لایک
۱ نظر

کانال یوتوب انگلیسی مثل آب خوردن: شامل صدها ویدیو درس رایگان آموزشی
https://www.youtube.com/abcxyzir

آموزش