Skip to main content
بلک میرور
۳,۰۷۸ بازدید

  • محدثه
  • «فـــــرمانده مـــــن»
  • محمد مهدی
  • Reza
  • *^_^*دختر مهربون و پسر با وفا*^_^*

نظر رهبری دربارۀ باربی و اسپایدرمن و ...

حرفهایی که مدیران اجرایی کشور به آنها اعتقادی ندارند، چون کارهایی بسیار مهمتر از این حرفها دارند...