Skip to main content
۷۶۴ بازدید

  • ✾мѕσм-

از پاستور تا بهارستان با وزیر آموزش و پرورش

News
News
منتشر شده در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

چند روزی است یکی از داغ ترین خبرهای رسانه ها و فضای مجازی به استعفای سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش اختصاص پیدا کرده است.