Skip to main content
کاله
۷۷۹ بازدید

  • ☇ᴘsʏᴄʜᴏ⇴

از پاستور تا بهارستان با وزیر آموزش و پرورش

News
News
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹

چند روزی است یکی از داغ ترین خبرهای رسانه ها و فضای مجازی به استعفای سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش اختصاص پیدا کرده است.