در حال بارگذاری ویدیو ...

کلر ضد عفونی کننده چیست و چه کاربردی دارد؟

آب پاک سازان
آب پاک سازان

00:00 آب پاک سازان
00:20 خرید کلر
00:40 مشخصات کلر 70 درصد 5 کیلوگرمی
01:08 قیمت کلر تصفیه آب صنعتی
01:50 هزینه کلر 70 درصد
02:10 میزان تولید کلر
02:24 ضد عفونی کننده آب استخر
03:00 تصفیه و ضد عفونی آب با کلر
03:40 شرایط نگهداری کلر
04:05 معایب کلر
04:30 کاربرد انواع کلر در صنعت آب
05:21 پایان ویدئو
***************
توضیحات: هیپوکلریت سدیم، امروزه در شهرهای بزرگ به علت ملاحظات ایمنی مرتبط با جابه جایی و ذخیره سازی کلر مایع، بجای مصرف گاز کلر، از هیپوکلریت سدیم استفاده می‌گردد. هیپوکلریت سدیم فقط به صورت مایع وجود دارد و در زمان تولید در حدود 12/5 تا 17 درصد کلر دارد. قیمت خرید NaOCT در حدود 150 الی 400 درصد قیمت کلر مایع می‌باشد. هیپوکلریت کلسیم: این ماده به شکل تجاری و به دو صورت خشک و تر وجود دارد. هیپوکلریت کلسیم دارای حداقل 70 درصد کلر می‌باشد.
**********************
https://shop.abpaksazan.com/product/chlorine-70-percent-asp_hypo12/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کلر ضد عفونی کننده چیست و چه کاربردی دارد؟

۲ لایک
۰ نظر

00:00 آب پاک سازان
00:20 خرید کلر
00:40 مشخصات کلر 70 درصد 5 کیلوگرمی
01:08 قیمت کلر تصفیه آب صنعتی
01:50 هزینه کلر 70 درصد
02:10 میزان تولید کلر
02:24 ضد عفونی کننده آب استخر
03:00 تصفیه و ضد عفونی آب با کلر
03:40 شرایط نگهداری کلر
04:05 معایب کلر
04:30 کاربرد انواع کلر در صنعت آب
05:21 پایان ویدئو
***************
توضیحات: هیپوکلریت سدیم، امروزه در شهرهای بزرگ به علت ملاحظات ایمنی مرتبط با جابه جایی و ذخیره سازی کلر مایع، بجای مصرف گاز کلر، از هیپوکلریت سدیم استفاده می‌گردد. هیپوکلریت سدیم فقط به صورت مایع وجود دارد و در زمان تولید در حدود 12/5 تا 17 درصد کلر دارد. قیمت خرید NaOCT در حدود 150 الی 400 درصد قیمت کلر مایع می‌باشد. هیپوکلریت کلسیم: این ماده به شکل تجاری و به دو صورت خشک و تر وجود دارد. هیپوکلریت کلسیم دارای حداقل 70 درصد کلر می‌باشد.
**********************
https://shop.abpaksazan.com/product/chlorine-70-percent-asp_hypo12/

علم و فن آوری