در حال بارگذاری ویدیو ...

فراموش‌ کاری بایدن در دیدار با رئیس جمهور برزیل

News
News

جو بایدن فراموش کرد با رئیس جمهور برزیل دست بدهد.روسای جمهور آمریکا و برزیل در رویدادی در شهر نیویورک، برای حقوق کارگران اعلام همکاری کردند. این ابتکار عمل بین دو کشور با چندین اولویت از جمله حمایت از حقوق کارگران و جلوگیری از تبعیض در محل کار انجام شد.در انتهای مراسم بایدن بدون اعتنا به رئیس جمهور برزیل و دست دادن با او، سالن را ترک کرد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فراموش‌ کاری بایدن در دیدار با رئیس جمهور برزیل

۰ لایک
۰ نظر

جو بایدن فراموش کرد با رئیس جمهور برزیل دست بدهد.روسای جمهور آمریکا و برزیل در رویدادی در شهر نیویورک، برای حقوق کارگران اعلام همکاری کردند. این ابتکار عمل بین دو کشور با چندین اولویت از جمله حمایت از حقوق کارگران و جلوگیری از تبعیض در محل کار انجام شد.در انتهای مراسم بایدن بدون اعتنا به رئیس جمهور برزیل و دست دادن با او، سالن را ترک کرد.

اخبار و سیاست