Skip to main content
بلک میرور
۸۱ بازدید

انتقال یا ریدایرکت (redirect) کاربر به صفحه دیگر با PHP

یادیفای
یادیفای
منتشر شده در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۷

حتما برای شما هم پیش آمده است که در مواقعی، قصد انتقال کاربر را از یک صفحه به دیگری را داشته اید. در این فایل درباره ی ریدایرکت در php صحبت میکینم

yadify.com/68