در حال بارگذاری ویدیو ...

برد ایران مقابل هلند رکورد دنیا توسط یک ایرانی شکسته شد

حامد
حامد

ایران رکورد هلند را شکست

رحیم قهرمانی رکورد قبلی دنیا در ایتم سریعترین زمان یک مایل طناب زدن را شکست.

هادی رضائی رئیس کمیته رکوردهای ملی ایران گفت: ورزشکار البرزی توانست برای نخستین بار در کشور رکورد سریعترین زمان یک مایل (۱۶۰۹متر)طناب زدن را به نام خود ثبت کند.

رضائی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ....افزود: «رحیم قهرمانی» در حضور داوران کمیته رکوردهای ملی ایران، توانست در زمان ۵ دقیقه و ۵۲ ثانیه ؛رکورد قبلی دنیا در این ایتم که دراختیار شمالیا شیفر از کشور هلند بود را با اختلاف ۱۵ ثانیه به نام ایران ارتقا دهد و ما بنا داریم مستندات این رکورد را به شرکت رکوردهای جهانی گینس جهت ثبت جهانی نیز ارسال کنیم
رحیم قهرمانی از رکوردداران رشته دومیدانی و طناب زنی در کشور است.
این رکوردگیری با حمایت دکتر خطیبی مدیرعامل شرکت ایران خودرو و با حضور گلستانی معاون مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز و حضور مردم و رسانه ها در پیست دومیدانی مجموعه ورزشی دکتر شریعتی به ثبت رسید .

در اخر هادی رضائی رئیس کمیته رکوردهای ملی ایران بیان کرد؛ سایت رکوردهای ملی بعنوان تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در کشور به آدرس
WWW.RECORDIRAN.IR
پذیرای افرادی است که توانایی ثبت هرگونه رکورد و ترینی را در ایران دارند .

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

برد ایران مقابل هلند رکورد دنیا توسط یک ایرانی شکسته شد

۰ لایک
۰ نظر

ایران رکورد هلند را شکست

رحیم قهرمانی رکورد قبلی دنیا در ایتم سریعترین زمان یک مایل طناب زدن را شکست.

هادی رضائی رئیس کمیته رکوردهای ملی ایران گفت: ورزشکار البرزی توانست برای نخستین بار در کشور رکورد سریعترین زمان یک مایل (۱۶۰۹متر)طناب زدن را به نام خود ثبت کند.

رضائی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ....افزود: «رحیم قهرمانی» در حضور داوران کمیته رکوردهای ملی ایران، توانست در زمان ۵ دقیقه و ۵۲ ثانیه ؛رکورد قبلی دنیا در این ایتم که دراختیار شمالیا شیفر از کشور هلند بود را با اختلاف ۱۵ ثانیه به نام ایران ارتقا دهد و ما بنا داریم مستندات این رکورد را به شرکت رکوردهای جهانی گینس جهت ثبت جهانی نیز ارسال کنیم
رحیم قهرمانی از رکوردداران رشته دومیدانی و طناب زنی در کشور است.
این رکوردگیری با حمایت دکتر خطیبی مدیرعامل شرکت ایران خودرو و با حضور گلستانی معاون مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز و حضور مردم و رسانه ها در پیست دومیدانی مجموعه ورزشی دکتر شریعتی به ثبت رسید .

در اخر هادی رضائی رئیس کمیته رکوردهای ملی ایران بیان کرد؛ سایت رکوردهای ملی بعنوان تنها مرجع رسمی ثبت رکورد در کشور به آدرس
WWW.RECORDIRAN.IR
پذیرای افرادی است که توانایی ثبت هرگونه رکورد و ترینی را در ایران دارند .

ورزشی