Skip to main content
تک بلیط
۴۶ بازدید

سندرز: ترامپ مشروعیت قانونی برای تصمیم‌گیری در مورد جنگ سوریه را ندارد

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

سناتور برنی سندرز: ترامپ مشروعیت قانونی برای تصمیم‌گیری در مورد جنگ سوریه را ندارد…
«رئیس جمهور ترامپ هیچگونه مشروعیت قانونی در مورد تصمیم‌گیری برای آغاز جنگ در سوریه ندارد. کنگره آمریکا باید مشخص کند که آیا وارد جنگ