در حال بارگذاری ویدیو ...

مبارزه واقعی برای غذا در طبیعت

Mahnazz
Mahnazz

گرگ تصمیم گرفت رقیب خود را فریب دهد و خرس را وادار کرد تا او را تعقیب کند و قدری از غذا فاصله بگیرد. نقشه او هوشمندانه بود. خرس فریب گرگ را خورد و از غذا دور شد. گرگ نیز از فرصت استفاده کرد و لاشه را به دندان گرفت و به سرعت دور شد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مبارزه واقعی برای غذا در طبیعت

۰ لایک
۰ نظر

گرگ تصمیم گرفت رقیب خود را فریب دهد و خرس را وادار کرد تا او را تعقیب کند و قدری از غذا فاصله بگیرد. نقشه او هوشمندانه بود. خرس فریب گرگ را خورد و از غذا دور شد. گرگ نیز از فرصت استفاده کرد و لاشه را به دندان گرفت و به سرعت دور شد.

حیوانات و طبیعت