در حال بارگذاری ویدیو ...

Mohammad Reza Lotfi - Live in Niavaran, the setar part

ابوالقاسم کریمی
ابوالقاسم کریمی

The full setar set of Ostad Lotfi.
Coming soon, the tar and kamanche part...

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

Mohammad Reza Lotfi - Live in Niavaran, the setar part

۰ لایک
۰ نظر

The full setar set of Ostad Lotfi.
Coming soon, the tar and kamanche part...