در حال بارگذاری ویدیو ...

دسته‌های چهارپایان در پارک ملی کویر

حیات وحش
حیات وحش

سمنان- پارک ملی کویر میزبان دسته‌های کل، بز، قوچ و میش از چهارپایان بومی منطقه هستند که عبورشان برای یافتن آب و غذا صحنه‌های زیبایی را خلق می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پارک ملی کویر در استان سمنان زیستگاه گونه‌های متنوع جانوری به خصوص پرندگان، عقاب سانان و چهارپایانی مانند کل و بز و قوچ و میش است که تردد آنها به صورت گروهی برای یافتن آب و غذا جلوه‌های زیبایی را از خلقت خداوندی به نمایش می‌گذارد.

نظرات (۱)

Loading...

توضیحات

دسته‌های چهارپایان در پارک ملی کویر

۲ لایک
۱ نظر

سمنان- پارک ملی کویر میزبان دسته‌های کل، بز، قوچ و میش از چهارپایان بومی منطقه هستند که عبورشان برای یافتن آب و غذا صحنه‌های زیبایی را خلق می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پارک ملی کویر در استان سمنان زیستگاه گونه‌های متنوع جانوری به خصوص پرندگان، عقاب سانان و چهارپایانی مانند کل و بز و قوچ و میش است که تردد آنها به صورت گروهی برای یافتن آب و غذا جلوه‌های زیبایی را از خلقت خداوندی به نمایش می‌گذارد.

حیوانات و طبیعت