Skip to main content
۱۱۶ بازدید

  • .
  • Tina//K "offline"
  • My jb

رقابت یک روبات با استاد شمشیرباز ایی‌آی‌جوتسو

محمداوزی
کانال تایید شده محمداوزی
منتشر شده در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۴

ایسائو ماتی، استاد مشهور شمشیرباز در رشته ایی‌آی‌جوتسو است. او به دعوت شرکت Yaskawa حاضر شده تا حرکاتش توسط یک روبات تجزیه و تحلیل و شبیه‌سازی شود. حرکات این استاد شمشیربازی که ۵ رکورد گینس به نام خودش دارد با نصب سنسورهایی بررسی شده و روبات در واقع شاگرد این استاد می‌شود. نتیجه کار رقابت در سه حرکت است. این روبات در نهایت به علت دقت بیشتر ضربه‌هایش موفق به شکست استاد خود می‌‌شود. یی‌آی‌جوتسو یا هنر بیرون آوردن شمشیر، یکی از متدهای رزمی در آموزش مبارزان قدیمی ژاپنی است.