Skip to main content
تک بلیط
۶۳ بازدید

نقشه خوان گنج کودک خود باشید

jahanekoodak
jahanekoodak
منتشر شده در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۸

نقشه خوان گنج کودک بودن یعنی چه؟ پژوهشگران هنر کودک به این نتیجه رسیده اند که کودکان از طریق نقاشی با بزرگسالان گفتگو می کنند. آنها با کشیدن اشکالی که اغلب برای بزرگسالان بی معنی و یا صرفا یک سری خطوط در هم و اشکالی ناقص می باشند. اما در واقع، نقشه گنج خود را به رایگان در اختیار والدین و مربیان خود قرار می دهند و فقط یک نقشه خوان گنج کودک می تواند از اسرار آن آگاه شود.

نقاشی کودک نقشه ای است که اگر رمز گشایی شود اسراری را برای والدین فاش می کند. آنها از این طریق می توانند با روحیات او آشنا شده، خواسته ها و حتی مشکلات روحی و جسمی کودک خود را کشف کرده و با استفاده از ابزار کشیدن این نقشه، به درمان برخی از مشکلات کودک خود نیز، دست خواهند یافت.

این گنج مانند همه ی گنج ها، محتوی اشکالی از قبیل: خورشید، آدم، خانه، درخت، حیوانات و خطوط عجیب و درهم است که فقط یک نقشه خوان گنج کودک، از آن سر در می آورد.
دوره حضوری ” نقشه خوان گنج کودک خود باشید”:
https://bit.ly/2lZH2hO

دوره غیر حضوری ” نقشه خوان گنج کودک خود باشید”:
https://bit.ly/2koYuf0