در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش زبان آلمانی | مشاغل

melalacademi
melalacademi

شغل ها به آلمانی
https://melalinstitute.com/home/blog/post/20150/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B8-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
آموزشگاه زبانهای خارجه ملل
برگزار کننده دوره های مکالمه محور زبان آلمانی
گروهی | خصوصی | آنلاین
021-33692500

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آموزش زبان آلمانی | مشاغل

۱ لایک
۰ نظر

شغل ها به آلمانی
https://melalinstitute.com/home/blog/post/20150/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B8-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD
آموزشگاه زبانهای خارجه ملل
برگزار کننده دوره های مکالمه محور زبان آلمانی
گروهی | خصوصی | آنلاین
021-33692500

آموزش