در حال بارگذاری ویدیو ...

نقاشی پورتره های نیم سانتی متری!

جالبیات
جالبیات

من پرتره ای از جانی دپ از بزرگ به کوچک می کشم.
ترسیم از بزرگ به کوچک .
طراحی از اندازه بزرگ 21 سانتی متر تا کوچکترین 0.2 سانتی متر است.
12 نقاشی

نظرات (۲)

Loading...

توضیحات

نقاشی پورتره های نیم سانتی متری!

۵ لایک
۲ نظر

من پرتره ای از جانی دپ از بزرگ به کوچک می کشم.
ترسیم از بزرگ به کوچک .
طراحی از اندازه بزرگ 21 سانتی متر تا کوچکترین 0.2 سانتی متر است.
12 نقاشی

موسیقی و هنر